Propozicije

salon zagreb logo

Pokrovitelji 40. Zagreb salona

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

40. ZAGREB SALON - Međunarodna izložba fotografije 2022.

Završetak žiriranja: 26.9.2022.

Obavijest o rezultatima: 10.10.2022.

Otvorenje izložbe
 • 00

  Dana

 • :
 • 00

  Sati

 • :
 • 00

  Minuta

 • :
 • 00

  Sekundi

Trajanje izložbe: 19.12.2022. – 10.1.2023. (Novi datum)
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Ul. Hrvatske bratske zajednice 4, 10000, Zagreb

Slanje nagrada i tiskanih kataloga: 10.12.2022.

PROPOZICIJE

40. Zagreb salon - Međunarodna izložba fotografije 2022.

Uvjeti i pravila - PDF verzija

UVJETI I PRAVILA

ORGANIZATOR

Zagreb Salon je međunarodni natječaj umjetničke fotografije u organizaciji Fotokluba Zagreb, Hrvatska. 40. Zagreb Salon organizira se u skladu s pravilima i običajima FIAP-a (International Federation of Photographic Art) i PSA (The Photographic Society of America).

UVJETI SUDJELOVANJA

- Salon je otvoren amaterima i profesionalcima iz cijeloga svijeta.
- Sudionici koji prijavljuju radove moraju biti njihovi isključivi autori. Organizator natječaja ne preuzima odgovornost za zloporabu autorstva.
- Svi dijelovi prijavljenih fotografija moraju biti autorsko djelo osobe koja ih prijavljuje, a ona je i nositelj autorskih prava.
- Svaka fotografija može se prijaviti u samo jednoj od zadanih tema natječaja.
- Natječaj je otvoren svima. Medjutim, pojedina fotografija može biti odbačena ako nije u skladu s objavljenim pravilima i praksom, što je diskreciono pravo žirija i podupiruće organizacije.
- Osim pravila i uputa u tekstu natječaja ne postoje ograničenja u pojedinim temama, osim onih reguliranim zakonima zemlje u kojoj se natječaj organizira.
- Prijavljeni radovi smatraju se isključivim djelom autora koji ih prijavljuje, a izvedeni su digitalnom tehnikom ili na fotopapiru. Činom prijave na natječaj, autor jamči da je prijavljeni rad isključivo njegovo djelo (nije dopušteno koristiti zamjenskog autora). Autor dozvoljava organizatoru da reproducira cijelo prijavljeno djelo ili njegov dio u svrhu promocije ili izlaganja, te reprodukcije u medijima, bez novčane naknade. Ovo uključuje postavu na web stranice u niskoj razlučivosti. Autori koji se protive objavljivanju ili navedenim oblicima reprodukcije mogu biti isključeni iz natječaja i diskvalificirani.
- Svaka fotografija treba imati jedinstveni naziv
- Naslov fotografije treba biti istovjetan onomu koji se koristi kod izrade kataloga.
Nazivi fotografija kao što su “Bez naziva“ ili “Untitled“ ili generička automatska imena koja daje fotoparat (npr. DSC9009.jpg) nisu prihvatljivi, te će tako nazvani radovi biti diskvalificirani.
- Na fotografijama koje se prijavljuju ne smije biti vidljivo ime autora ili njegov logotip.
- Organizator može prihvaćena i izložena djela koristiti za reproduciranje u katalogu, bez odštete autoru.

TEME I NAGRADE

Fotografije u digitalnom obliku mogu se prijaviti u pet tema. Za svaku temu pojedini autor može prijaviti četiri fotografije.

A) SLOBODNA (u boji)
B) SLOBODNA (monokromatska)
C) LJUDI (u boji ili monokromatska)
D) APSTRAKCIJA (u boji ili monokromatska)
E) LOW LIGHT ili NISKA RAZINA SVJETLA (u boji ili monokromatska)

NAGRADE
- FIAP plava značka za najuspješnijeg autora Salona
- FIAP zlatna, srebrna i brončana medalja i 6 FIAP vrpci za svaku temu
- PSA zlatna, srebrna i brončana medalja i 3 PSA vrpce za svaku temu
- Fotoklub Zagreb dodjeljuje zlatnu, srebrnu i brončanu medalju te 6 pohvala za svaku temu
- Hrvatski Fotosavez dodjeljuje nagradu najuspješnijem hrvatskom autoru
- Ukupno 122 nagrade!

UVJETI SUDJELOVANJA

Autori moraju ispuniti prijavnicu i poslati fotografije online.
Prijavnice autora i slanje fotografija obavljat će se putem naše web stranice: http://www.zagreb-salon-photo.com
- Fotografije trebaju biti u JPG formatu:
- Max. veličina slike po dužoj strani: 4000 px
- Min. veličina slike po dužoj strani: 3000 px
- Max. veličina slike po kraćoj strani: 3000 px
- Min. veličina slike po kraćoj strani: 2000 px
- Max. veličina (težina) datoteke za upload: 4,0 MB
- Žiriranje/pregled fotografija obavit će se na Samsung QE55Q950R TV.
- Fotografije odabrane za izložbu izraditi će organizator.

KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Državljani Hrvatske:
120 kn bez tiskanog kataloga
150 kn sa tiskanim katalogom

PODACI ZA UPLATU:
IBAN: HR4523400091110525453 (Privredna banka Zagreb)
Fotoklub Zagreb, Ilica 29,
Opis plaćanja: potpora za Zagreb salon-ime prezime
Kotizacija je obvezna za sve sudionike
Kotizacija se može platiti uplatnicom ili bankovnom doznakom

Za strane državljane:
20 € za svih 5 tema bez tiskanog kataloga
30 € za svih 5 tema sa tiskanim katalogom
15 € za grupe od 10 ili više autora bez printanog kataloga
Kotizacija se može platiti isključivo putem PayPal at: fkz@fotoklubzagreb.hr

PSA I FIAP DEFINICIJE FOTOGRAFIJA

FIAP definicija crno-bijele fotografije (monokromatske)
-Crno-bijela fotografija koja sadrži tonove od vrlo tamno sive (crne) boje do vrlo svijetlo sive (bijele) boje smatra se monokromatskom/crno-bijelom s raznim nijansama sive. Crno-bijela fotografija tonirana jednom bojom smatra se monokromatskom i ulazi u grupu crno-bijelih fotografija. Ona se može reproducirati kao crno-bijela u katalogu salona pod pokroviteljstvom FIAP-a. S druge strane, crno-bijela fotografija koja je djelomično obojena ili joj je dodana neka boja postat de polikromatska i ulazi u kategoriju kolor fotografija; takva fotografija zahtijeva reprodukciju u boji u katalogu izložbe pod pokroviteljstvom FIAP-a.

- Samim činom slanja fotografija na salone pod pokroviteljstvom FIAP-a, autor bez ograničenja i bez prigovora prihvada uvjete FIAP-a i mogudnost da FIAP istraži i provjeri jesu li poštovani uvjeti postavljeni za prijavu na salon, bez obzira je li autor član FIAP-a ili nije. U tom smislu primijenit de se sva potrebna sredstva da bi se utvrdilo jesu li ta pravila poštovana. Svako protivljenje suradnji u vezi s tim, kao i odbijanje slanja originalnih fileova iz kamere kao dokaza autentičnosti, sankcionirati de se objavljivanjem autorovog imena od strane FIAP-a. Preporuča se autorima da sačuvaju originalne EXIF podatke u fotografijama koje šalju na FIAP izložbe, kako bi se pojednostavile eventualne provjere.

Sve prijavljene fotografije podliježu provjeri i valorizaciji prema pravilima strožima od navedenih, od strane međunarodnih organizacija koje dodjeljuju pokroviteljstvo ili patronažu međunarodnih izložbi.Prijavom radova na izložbu autor jamči da je punoljetan i da je vlasnik poslanih radova ili mu je to odobreno od strane roditelja ili skrbnika. Organizator izložbe ne smatra se odgovornim za povredu autorskih prava ili copyrighta. PSA definicija monokromatske fotografije prijavljene u monokromatsku temu izložbe pod pokroviteljstvom PSA, koja se priznaje za bodove u PSA grupi projicirane fotografije:
- fotografija se smatra monokromatskom samo ako na njoj nema boja (odnosno sadrži samo nijanse sive koje uključuju čistu crnu i čistu bijelu) ili daje sliku u samo jednom tonu preko cijele površine (na primjer sepia, crvena, zlatna, itd.).

- Fotografija u tonovima sive skale koja je modificirana na nekim dijelovima drugim bojama ili je djelomično u bojama, ne smatra se monokromatskom i smatra se fotografijom u boji/koloru i kao fotografija u boji biti de klasificirana.
FIAP upozorenje: Kako bi imao zakonska ovlaštenja za one koji ne poštuju pravila FIAP-a, organizator mora osigurati da svi sudionici online događaja pod pokroviteljstvom FIAP-a obilježe kvadratid pored kojeg je naveden sljededi tekst:
Ovime izričito potvrđujem da sam suglasan s FIAP dokumentom 018/2017 “Uvjeti i pravila za FIAP pokroviteljstvo“ i FIAP dokumentom 033/2021 “Sankcije i kršenje FIAP pokroviteljstva i crvenu listu“. Posebno sam upoznat s poglavljem II “Uvjeta za organizaciju međunarodnih fotografskih događanja pod pokroviteljstvom FIAPa“ iz dokumenta FIAP 018/2017 i njegovih Odjeljaka II.2 i II.3 o pravilima natječaja i sankcija koje proizlaze iz kršenja pravila natječaja i crvene liste.
Informacije i kontakt:
Predsjednik Salona
Neda Rački, EFIAP/d1
fkz@fotoklubzagreb.hr
+38514833359
Ilica 29, 10000 Zagreb, Croatia

OBAVIJESTI O REZULTATIMA I KATALOGU

- Svi sudionici primit će obavijest o svojem plasmanu (Report Card) elektroničkom poštom.
Rezultati žiriranja biti će objavljeni i na našim web stranicama http://www.zagreb-salon-photo.com

ČLANOVI PROSUDBENOG POVJERENSTVA

Member Bio image

Nenad Martić (Zagreb, 1951.)

Diplomirao je na odsjeku likovne umjetnosti na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Član je ULUPUH-a Grafičke sekcije. Na samom početku svog profesionalnog rada bavi se stripom, ilustracijama kao i grafičkim dizajnom. 1991. godine pokreće grafički studio „Dva M“. Cijeli svoj profesionalni vijek bavi se ilustracijom i dizajnom.

Fotografijom se počinje baviti od 2010. godine. Njegovo ozbiljnije bavljene umjetničkom fotografijom počinje kada se učlanjuje u fotoklub Zagreb, 2013. godine. Od tada, pa do danas učestvovao je na mnogim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Od 2014. godine poćinje se natjecati na domaćim i međunarodnim fotografskim natječajima, gdje postiže odlične rezultate. Od domaćih nagrada posebno mu je draga nagrada Ferdinand Soprano(Grand prix za crno bijelu fotografiju), te nagrada Tošo Dabac, koja se dodjeljuje aurorima za postignute uspjehe u izložbenoj fotografskoj umjetnosti i za unapređenje fotografske umjetnosti u Hrvatskoj.

Poseban interes su mu fotografije ljudi, uklopljenih u okoliš (street fotografija). Veliki dio radova čine obrađene fotografije, čiji proces nastajanja uključuje, osim terenskog rada i višesatni proces obrade u vlastitom tamnom studiju - umjesto u komori, za računalo - kombinacijom mašte i fotomontažne tehnike. Svoju prvu samostalnu izložbu održao je u Fotoklubu Zagreb (2014.). Učestvovao je na velikom broju samostalnih i izlagao na šest samostalnih. Do danas je dobio preko 100 medalja i priznanja od čega 25 zlatnih medalja na FIAP-ovim međunarodnim natječajima.

2x shortlisted- Sonny World Cup(2015. 2016). Merit Medal – HIPA(2017) Dobitnik je Grand Prixa-Fernando Soprano za 2019 godinu. Dobitnik nagrade Tošo Dabac za 2019. Blue badge, Najuspješniji autor ukupno i najuspješniji hrvatski autor 39.Zagreb Salona- 2020. Dobitnik je FIAP-ovih zvanja, AFIAP (2018.), EFIAP (2019), EFIAP bronze (2020) EFIAP silver, (2021).
Member Bio image

Jasmina Gorjanski

Jasmina Gorjanski, diplomirana pravnica, rođena 27.09.1960. i živi u Osijeku, Hrvatska. Nositeljica je zvanja EFIAP. Članica je Fotokluba Osijek od 2006. U svibnju 2019. godine temeljem rezultata na izložbama pod pokroviteljstvom FIAP, PSA, IAAP,UPI na kojima je sudjelovala od 2007. do 2018. stječe počasno zvanje, Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza trećeg reda – (MF3 HFS) Također stječe zvanje specijalistice za digitalnu fotografiju i obradu 2011. godine.

Do sada je sudjelovala na preko 210 međunarodnih izložbi pod pokroviteljstvom FIAP, PSA, IAAP,UPI u 43 države s ukupno 1123 primljenih fotografija za izlaganje i 122 nagrada, medalja i priznanja.

U Hrvatskoj je također uspješno sudjelovala na oko pedesetak izložbi. Do sada je imala 3 samostalne izložbe u Osijeku. Svake godine sudjeluje na FIAP-ovim skupnim klupskim izložbama te fotoradionicama i izložbama u organizaciji Fotokluba Osijek.

Njezine fotografije su ilustrirale knjige, čitanke, kalendare i u foto časopisima National Geographic, Digital Foto magazin, Foto Mag i Refoto. Žirirala je nekoliko međunarodnih izložbi.

Svoje radove prezentira na web galerijama:
500px
Facebook
Member Bio image

Jure Kravanja

Jure Kravanja je rođen 1960. godine u Celju, gdje je pohađao gimnaziju. Studij sociologije i pedagogije završava u Ljubljani. Kao ljubitelj filmova od najranije mladosti, zainteresirao se za slike općenito, što ga je, postupno i neminovno, dovelo do fotografije, područja umjetnosti gdje pronalazi sebe i aktivan je već više od osamnaest godina.

Kravanja je imao preko četrdeset samostalnih izložbi fotografija te više desetaka sudjelovanja na grupnim i natjecateljskim izložbama, gdje osvaja preko dvjesto nagrada u domovini i u svijetu. To ga čini jednim od nauspješnijih autora Fotografskog saveza Slovenije (FZS) - u 2006. i 2007. godini bio je drugi po rangu, a 2008. i 2009. godine prvi po rangu uspješnosti. Od 2009. godine nositelj je počasnog autorskog zvanja majstora fotografije - MF FZS, da bi 2016. godine osvojio najviše priznanje FZS – nagradu »Janez Puhar«, za iznimnu fotografsku kreativnost i stvaralačka postignuća. Njegove autorske umjetničke fotografije u više su navrata objavljivane u raznim domaćim i stranim magazinima. Koautor je četiriju monografija i knjige pod nazivom »Za-govor slika«.

U svom kreativnom fotografskom radu Kravanja nastoji kombinirati narativne i komunikacijske dimenzije fotografije sa čisto umjetničkim elementima. Motive traži u prirodi, arhitekturi i urbanim krajolicima, a slike čovjeka uronjenog u urbanu sredinu za njega su nepresušan stvaralački izazov.

Kravanja je jedan od suosnivača Instituta za fotografsku terapiju. Prije više od deset godina on krči put ideji o fotografiji kao mogućem dijagnostičkom, izražajnom i terapijskom mediju. Kao kreativni terapeut Kliničkog psihijatrijskog centra Polje u Ljubljani, on tu ideju uspijeva praktički implementirati.

Oduvijek ljubitelj novih tehnologija, Jure Kravanja se momentalno fokusira na snimanja iz zraka, istražujući široke kreativne mogućnosti koje se pružaju kod fotografiranja dronovima.

Close

Sudionici o Zagreb Salonu

"I like Zagreb Salon because it is one of the oldes photography salons in the world!"

Mike, USA

"I'd love with my words to thank all the people that voted for me to the international photography competition 37 Zagreb salon 2016 than ive won the silver medal (PSA - photographic Society of America) to the category "open color". special thanks to Vera Juric for her invitation and her support!"

Ioannis Sidiropoulos, Greece

"Zagreb Salon je jedinstveni događaj u ovom dijelu Europe - šteta ga je propustiti kao natjecatelj!"

Alenka, Slovenija

"Bio mi je zadovoljstvo sudjelovati na tako važnom i velikom međunarodom natječaju"

Marta, Poland

"Prijaviti ću se i ove godine, jer je sve bilo iznimno dobro organizirano sa izuzetno kvalitetnim odabirom fotografija"

Siddharth, India

"Cijena je povoljna, žiriranje odlično, a sama izložba u Mimari je doživljaj za sebe - sigurno ću se opet prijaviti!"

Tamara, Cipar

NAGRADE

FIAP

plava značka za najuspješnijeg autora Salona

FIAP

zlatna, srebrna i brončana medalja, 6 FIAP vrpci za svaku temu

poster

PSA

zlatna, srebrna i brončana medalja, 3 PSA vrpce za svaku temu

FOTOKLUB ZAGREB

dodjeljuje zlatnu, srebrnu i brončanu medalju te šest pohvala za svaku temu

HFS

dodjeljuje nagradu najuspješnijem hrvatskom autoru

UKUPNO 122 NAGRADE

Jedan autor može primiti samo jednu nagradu u pojedinoj temi

39. ZAGREB SALON

452

Autora

44

Zemalja

5934

Fotografija

110

Godina tradicije